standardy

Załączniki:

  • Standardy Ochrony Małoletnich w Lodzierzy.doc 
  • Załącznik do Rozdziału 4 - procedury.docx 
  • Załącznik nr 5 oswiadczenie.docx 
  • KARTA PRZEBIEGU INTERWENCJI.doc 
  • KARTA ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH.doc 
  • Oświadczenie kandydata.doc 
  • Zarządzenie dyrektora dot. SOM.doc