bilans

Załączniki:

  • Bilans jednostki ZSP Łodzierz na dzień 31.12.2018r..pdf 
  • Bilans jednostki ZSP Łodzierz na dzień 31.12.2019r..pdf