Dyrekcja

Dyrekcja szkoły:

 

 

 

Dyrektor szkoły – Mariusz Treder
Wicedyrektor szkoły- Anna Dominik
Kierownik Praktycznej Naulki Zawodu-Jacek Gocoł