Dyrekcja

Dyrekcja szkoły:

 

 

 

Dyrektor szkoły – Mariusz Treder
Wicedyrektor szkoły- Magdalena Wojtowicz
Kierownik Praktycznej Naulki Zawodu-Jacek Gocoł