Dokumenty szkolne

Załączniki:

 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY.doc 
 • program rozwoju szkoły.doc 
 • regulamin świadczeń zdrowotnych.pdf 
 • aneks do regulaminu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną.pdf 
 • REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH.doc 
 • REGULAMIN monitoringu.docx 
 • 2018ZSPŁ Polityka Bezpieczeństwa Informacji.docx 
 • Regulamin rekrutacji dla absolwentów SP.docx 
 • regulamin wynagradzania pracowników samorządowych niebedących nauczycielami.docx 
 • regulamin_pelnienia_dyzurow_.doc 
 • Regulamin pracy ZSP w Łodzierzy (2).doc 
 • REGULAMIN ZFŚS 2024.docx 
 • statut BS I stopnia.docx 
 • statut_technikum.doc