Rada Rodziców

Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców wynosi 20 zł

Zarząd
Przewodnicząca- Elżbieta Kolińska
Wiceprzewodnicząca- Małgorzata Las
Członkowie Zarządu: Sylwia Marciniak
                               Agnieszka Bach
                               Justyna Sekulska
                               Marika Gaj
                               Monika Mojżeszko