dane

NIP szkoły-842-17-69-759
Regon -221734805
Nr konta szkoły-78 1020 4708 0000 7002 0052 5485
 
 
 
Dane do rachunku :
 
Nabywca:
Powiat Bytowski
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2
77-100 Bytów
NIP 842-164-30-30

Odbiorca/płatnik
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy
Łodzierz 11
77-200 Miastko
 
 
RPO TECHNIKUM- 83498
RPO BS I STOPNIA- 133882