Kierunki kształcenia

 

nabórlipiec.jpg
 
Technikum
-technik żywienia i usług gastronomicznych
-technik spedycji
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
-kucharz
-sprzedawca
-klasy wielozawodowe