Dyrekcja ZSP w Łodzierzy

Mariusz Treder- dyrektor szkoły

historia, informatyka

Magdalena Wojtowicz-wicedyrektor szkoły

przedmioty zawodowe ze spedycji

Jacek Gocoł - kierownik praktycznej nauki zawodu

przedmioty zawodowe z żywienia

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy

   
 Dominik Anna  przedmioty zawodowe spedycyjne
Batruch Maciej  pedagog szkolny
Czekała Katarzyna przedmioty zawodowe z żywienia i usług gastronomicznych
Domżalska Pilimon Małgorzata  biologia, chemia, doradztwo zawodowe, techniki biurowe
Król Celina fizyka, matematyka, informatyka
Grzybowska Beata język polski
Haręża Jan religia
 Jończyk Grzegorz  historia, wiedza o społeczeństwie, etyka
Lewandowska Elżbieta wychowanie fizyczne,
   
 Matuszkiewicz Dariusz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 Petryna Sławomir  wychowanie fizyczne, język angielski
Radziszewska Magdalena język polski, zajęcia rewalidacyjne
 Roszczak Magdalena  podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne
Rutecka Aleksandra przedmioty ekonomiczne
 Stankiewicz Aleksandra  język angielski
Stankiewicz Stefan geografia, przedmioty zawodowe ze spedycji
Stoltmann Alicja  przedmioty zawodowe z żywienia i usług gastronomicznych
Tamborska Katarzyna   biblioteka
Treder Joanna matematyka
   
Warsińska Agnieszka przedmioty zawodowe z żywienia i usług gastronomicznych
Wojtowicz Magdalena język niemiecki, , język kaszubski
Wójtowicz Marzena język niemiecki
Zwiewka Agnieszka język niemiecki